TUBES spol. s r. o.

Informace

TUBES spol. s r. o. je zaměřena zejména na projektování podzemních staveb, silničních a železničních tunelů, staveb pro metro, staveb pro dopravu v klidu (garáží), kolektorů, kanalizačních sběračů, ale i pozemních staveb.

Společnost byla založena k 1.7.1996 jako společnost vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří více než 20 let úspěšně projektují složité inženýrské stavby, zejména v podzemí. Úzká spolupráce s inženýrskou a projektovou společností Pragoprojekt Praha a.s. vytváří předpoklady pro zpracování objemných zakázek i mnohoprofesní skladby v krátkých termínech.

Do roku 2015 společnost TUBES, spol. s r. o. spolupracovala s rakouskou inženýrskou firmou INTERGEO Salcburk, s využitím dlouholetých zkušeností této firmy v oboru výstavby podzemních děl pro navrhovaná technická řešení jednotlivých projektů zpracovávaných naší společností.